„Pravidelné investování - jednoduchá cesta k výnosu.“

Investiční logika je velice jednoduchá. Nakupuj, když jsou trhy dole a prodávej, když jsou trhy nahoře. Ovšem i velice zkušený a vzdělaný investor má problémy držet se této logiky dlouhodobě. Trhy jsou totiž velmi kolísavé - rostou a padají z mnohdy nepředvídatelných důvodů.

Úspěšné investování

Úspěšné investování nespočívá v tom, že budete se svou hotovostí čekat na ideální okamžik pro zainvestování nebo se naopak snažit urychleně prostředky stáhnout, když se situace na finančních trzích začne měnit.

Pravidelným investováním svých prostředků můžete s minimalizací investičního rizika využít jednoduchý, ale vysoce efektivní investiční princip průměrování nákupní ceny. Investice v pravidelných intervalech snižují riziko špatného načasování trhu a zároveň posilují investiční disciplinu.

Předpoklad investičního úspěchu = finanční disciplína

K dosažení zvolených investičních cílů jsou důležité tři základní předpoklady:

  1. zodpovědně sestavený finanční plán
  2. pravidelnost
  3. finanční disciplína

Nabídka produktů pravidelného investování LifeFlex byla pro nové klienty ukončena ke dni 31.3.2013.

Upozornění

Údaje uvedené v rámci tohto dokumentu neobsahují nabídku na uzavření smlouvy týkající se investiční služby, ani výzvu k předložení nabídky ze strany klienta nebo odpovědi na informace zde uvedené. Zároveň nenahrazují investiční poradenství; jakékoli otázky konzultujte se svým finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatnou infolinku 800 11 11 44. Příklady a grafy jsou založeny na ilustračních údajích a neobsahují údaje o výkonnosti investiční služby poskytnuté v minulosti, údaje o simulované výkonnosti investiční služby v minulosti ani předpovědi výkonnosti investiční služby v budoucnosti nebo jakékoli jiné právní nebo jinak závazné údaje. Jakýkoliv údaj o možném či očekávaném výnosu je uvedený jen pro účely ilustrace výpočtu hodnoty portfolia, přičemž nezaručuje žádný výnos investice klienta. Situace, které jsou zobrazeny v dokumentu, slouží jen pro ilustrační účely a podléhají splnění podmínek uvedených ve Zveřejnění a stanovených Sazebníkem poplatků a náhrad. Investice v rámci programu pravidelného investování LifeFlex mohou kolísat, výkonnost dosažená v minulosti není zárukou dosažení obdobných zhodnocení v budoucnosti. Uvedené informace o výkonnosti jsou poskytovány bez zobrazení vlivu provizí, poplatků za správu a jiných nákladů, které mohou výkonnost pozměnit. Hodnota investice v rámci produktu LifeFlex může růst, jakož i klesat a investovaná částka není garantována. Před vyplněním návrhu smlouvy se seznamte s obchodními podmínkami, na základě kterých je produkt nabízen, Sazebníkem poplatků a náhrad a se všemi informacemi, které jsou vám v souvislosti s investiční službou poskytnuty. Konkrétní daňový režim závisí na individuální situaci klienta a na znění příslušných právních předpisů a v budoucnosti se může kdykoli změnit. Případné otázky konzultujte se svým daňovým poradcem. Poskytovatelem investiční služby řízení portfolia je společnost International Investment Platform, o.c.p., a. s., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. International Investment Platform, o.c.p., a.s. získává informace z pečlivě vybraných zdrojů považovaných za spolehlivé a všechny informace považuje za správné v čase jejich uvedení. International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost poskytnutých informací, které se mohou kdykoli bez předcházejícího upozornění měnit.


© 2011 Cornhill Management, all rights reserved.